Yksiköt – Työtoimintalinja

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus

Työtoimintayksikkö Tervapaja
Tervapaja tarjoaa asiakkailleen tukea ja ohjausta työssä olemiseen sekä työn tekemiseen liittyvien taitojen harjoittelemisessa. Toiminnan perustana on yhteisöllinen ja toiminnallinen kuntoutusnäkemys. Tervapajan työtehtävät koostuvat alihankintatöistä, tilaustuotteiden ja myyntiartikkelien valmistamisesta sekä yksikön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.

Päivätoimintayksikkö Kotipääsky
Päivätoimintayksikkö tarjoaa päivätoimintaa ohjattuna ryhmätoimintana. Suljetuissa ja täydentyvissä määräaikaisissa ryhmissä asiakkailla on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia ja erilaisia arkielämän hallintaan liittyviä taitoja sekä löytää omia voimavaroja lisääviä harrastusmuotoja. Toiminnan tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään yksilölliset voimavaransa sekä tukea häntä niiden käytössä siten, että sairauden alentama toimintakyky paranee tai säilyy nykyisellä tasolla. Alla olevista linkeistä löydät Kotipääskyn ryhmätarjonnan ja avoinna olevat määräaikaiset ryhmät.

Kotipääskyn ryhmätarjonta

Avotyön arviointi- ja valmennusjakso

Neuropsykiatrinen ryhmävalmennus
Neuropsykiatrinen ryhmävalmennus on osa Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskuksen Päivätoimintayksikön ohjattua ryhmätoimintaa ja se on suunnattu aikuisille henkilöille, joilla on ADHD, ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Kyseessä on määräaikainen kuntoutuksellinen ryhmätoiminta, jonka tavoitteena on tiedon lisääminen neuropsykiatrisista häiriöistä, arjen hallinnan ja vuorovaikutuksellisten taitojen kehittyminen, sekä vertaistuen toteutuminen.

Neuropsykiatrisille asiakkaille suunnatun ryhmän esite löytyy yllä olevasta Kotipääskyn ryhmätarjonnasta.