Toiminta

Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminta

KPSPY ry toimii ideologiansa ja arvojensa mukaisesti kohderyhmiensä aseman parantamiseksi mm. seuraavin keinoin:

  • Tukee kaikessa toiminnassaan sellaista asennekehitystä, joka vähentää mielenterveyspalvelujen käyttäjiin kohdistuvaa eriarvoista kohtelua ja leimaamista
  • Nostaa julkiseen keskusteluun epäkohtia ja puutteita ja palvelujen käyttäjien kokemaa epäasiallista kohtelua
  • Vaikuttaa toimintaympäristöönsä erilaisten kehittämisprojektien avulla ja osallistumalla yhteistyöhankkeisiin
  • Toimii Suomen Sosiaalipsykiatristen yhteisöjen Keskusliitto ry:n jäsenenä vaikuttaen valtakunnallisesti asiakaskunnan etujen ajajana.
  • Jakaa oikeanlaista tietoa mielenterveyden ongelmista ja neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoito- ja kuntoutusmenetelmistä
  • Antaa käyttöön mielenterveyskuntoutuksen ja neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijuutensa eri työryhmissä ja neuvottelutilanteissa sekä palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa, palvelujen ostajien, kansalaisten ja median kanssa.