Projektit

VARTU – varhainen tuki nuorelle - kehittämishanke 2013-2016

On RAY:n rahoittama Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen hallinnoima nelivuotinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on parantaa 13–29 vuotiaiden keskipohjalaisnuorten mahdollisuuksia löytää oman erityistarpeensa edellyttämä apu ja tuki riittävän ajoissa ja matalalla kynnyksellä. 

Hankkeen tavoitteena on

- Tukea alueen toimijoita kehittämään nuorten palveluohjauksen toimintamalleja, jossa on sovittu vastuista, nuoren asioiden koordinoinnista ja palveluohjauksesta

- Lisätä ja edistää yhteistä tahtotilaa, yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä alueen nuorten kanssa toimivien kolmannen sektorin ja kunnallisten tahojen välillä

- Tuottaa ja kerätä yhteen tietoa: palveluiden käyttäjäkokemukset, palveluiden toimivuus työntekijöiden näkökulmasta, aiempien hankkeiden tuotokset ja hyvät käytänteet, hiljainen tieto

- Tuoda esiin ja edistää kolmannen sektorin järjestöjen roolia nuorten terveyttä, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistävinä matalan kynnyksen toimijoina.

Matalan kynnyksen palveluita ja palvelunohjausta tukeva alueellinen toimintarakenne saavutetaan kunnallisten, ja kolmannen sektorin toimijoiden, sekä nuorten yhteistyöllä. Hanke ei tuota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalveluita.

Yhteystiedot:
Pia Fraktman, projektivastaava, 040 7747309, pia.fraktman@kpspy.fi

Susanna Lindholm, projektityöntekijä, 040 7747304, susanna.lindholm@kpspy.fi

Projektin tiedotteet:

1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 1/2015, 2/2015,

3/2015, 1/2016

Projektin materiaalia:

Kuulemisten raportti 2014

VARTU loppuraportti

Projektiin liittyvä muu materiaali:

Nuoret luukulla - hankkeen loppuraportti

Projektille tehdyt opinnäytetyöt:

Opinnäytetyö Juntunen

Opinnäytetyö Karjaluoto & Ylikarjula

Projektit