Organisaatio

Laatujärjestelmä

KPSPY ry:ssä rakennetaan ja dokumentoidaan laatujärjestelmää arvioimalla ja kehittämällä rakenteita, prosesseja ja vaikuttavuutta Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman (SHQS) mukaisesti. KPSPY ry:n laatutyön tavoitteena on yhdistyksen toiminnan jatkuva kehittäminen kaikilla tasoilla niin, että alueen mielenterveyskuntoutujat tulevat kuulluiksi palveluissamme ja voivat saavuttaa voimavarojensa mukaisesti kullekin optimaalisen osallisuuden ja omatoimisuuden tason. KPSPY ry:llä on ollut SHQS laaduntunnustus vuodesta 2012 lähtien.