Organisaatio

Johtoryhmä

Asumispalvelulinjan ja työtoimintalinjan linjaesimiehet yhdessä toiminnanjohtajan kanssa muodostavat yhdistyksen operatiivisen johtoryhmän. Johtoryhmän perustehtävänä on toimintalinjojen ja hankkeiden toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen. Johtoryhmä noudattaa työssään yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä, yhdistyksen arvoja, sääntöjä ja sekä hallituksen antamia ohjeita.