Organisaatio

Hallinto

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää sen jäsenistön kokous, joka sääntömääräisesti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka valinnassa pyritään huomioimaan alueellinen kattavuus. Hallituksen tehtävät ja vastuu määritellään yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Hallituksen tehtäväkenttään kuuluvat yhdistyksen strategiset linjanvedot ja päätökset. Hallitus on yhdistyksen säännöissä määritellyllä tavalla vastuussa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistön kokoukselle. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallitus toimii puheenjohtajansa johdolla ja käyttää valtaansa tekemällä päätöksiä kokouksissaan.

Yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtamisesta hallituksen alaisuudessa vastaa toiminnanjohtaja. Hänen tehtävänsä on johtaa, suunnitella ja kehittää hallituksen alaisena yhdistyksen toimintaa ja valvoa, että toiminta tapahtuu taloudellisesti ja tehokkaasti.

Toiminnanjohtajan alaisuudessa toimivat linjaesimiehet, joiden tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää oman linjansa toimintaa. Toiminnanjohtaja ja linjaesimiehet muodostavat yhdistyksen operatiivisen johtoryhmän, jonka tehtävän on yhdistyksen toimintalinjojen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen.