Yksiköt – Asumispalvelulinja

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on mielenterveysasiakkaille tarkoitettua, asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietyä kuntoutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja arjenhallintaa niin, että hän kykenee selviytymään arjessa mahdollisimman itsenäisesti.

Neuropsykiatrinen yksilövalmennus

Yksilövalmennus on suunnattu aikuisille henkilöille, joilla on ADHD, ADD, Asperger tai niihin rinnastettavia neuropsykiatrisia vaikeuksia.  Kyseessä on yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisesti löytää yhteistyössä ratkaisuja asiakkaan kokemiin elämän ja arjen haasteisiin.

Kotikuntoutusta ja neuropsykiatrista yksilövalmennusta tuotetaan Lestijokilaaksoon Keltasirkusta ja Perhonjokilaaksoon Purolta sekä Kokkolan alueelle Onnentuvalta ja Kvikantista. Ruotsinkielinen kotikuntoutus on tällä hetkellä tauolla, mutta sen toteuttamiseen on valmius.