Yksiköt – Asumispalvelulinja

Ateriapalvelu

Ateriapalvelun tavoitteena on edistää mielenterveyskuntoutujien selviytymistä avohoidossa tarjoamalla vaihtoehtoinen tukimuoto riittävästä ja terveellisestä ravitsemuksesta huolehtimiseen. Ateriapalvelu on kuntoutumista tukevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jonka piiriin kuntoutuja hakee ja johon osallistumisesta ja jonka kestosta ja tiheydestä laaditaan yhteinen sopimus. Ateriapalvelu toteutuu ateriointina arkisin Kokkolassa Kotikartanossa klo 11–11.30 ja Perhonjokilaaksossa Purolla 11.30 - 12.00 ruokasalissa yksikön asiakkaiden kanssa yhdessä.