Yksiköt – Asumispalvelulinja

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua, kuntoutujan omaan toimintaympäristöön vietyä kuntoutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan voimavaroja ja arjenhallintaa niin, että hän kykenee selviytymään arjessa mahdollisimman itsenäisesti.

Kotikuntoutusta tuotetaan Lestijokilaaksoon Keltasirkusta ja Perhonjokilaaksoon Purolta ja Kruunupyyn alueelle Kotikartanosta. Kokkolan alueen kotikuntoutus on oma yksikkönsä kiinteässä yhteistyössä Onnentuvan kanssa.

Neuropsykiatrinen yksilövalmennus

Yksilövalmennus on suunnattu aikuisille henkilöille, joilla on ADHD, ADD, Asperger tai niihin rinnastettavia neuropsykiatrisia vaikeuksia.  Kyseessä on yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisesti löytää yhteistyössä ratkaisuja kuntoutujan kokemiin elämän ja arjen haasteisiin. Neuropsykiatrista yksilövalmennusta on tarjolla Kokkolan alueella.